Strandkirken ved Marielyst

Strandkirken på Marielyst

I 1944 besluttede en gruppe af beboerne i Væggerløse sogn og sommerhusbeboere i Marielyst at arbejde for at bygge en strandkirke på Marielyst.

Lidt om kirkens historie og virke i dag:

Allerede i 1944 besluttede en gruppe af beboerne i Væggerløse sogn og sommerhusbeboere i Marielyst at arbejde for at bygge en kirke på Marielyst, hvor der kunne holdes gudstjenester for de mange, der hvert år besøger Marielyst, samt for permanent sommerhus. og helårsbeboere.

Krigen og besættelsen forsinkede naturligvis arbejdet, men den 19. december 1957 kunne grundstenen til Marielyst Strandkirke lægges. Et stort arbejde og en stor offervilje fra mange sider, ikke mindst fra udvalget for kirkebyggeri var gået forud, så der nu var økonomisk grundlag for at gå i gang med at bygge kirken.

Design og arkitektur:

Kirken er tegnet af arkitekt Albert Petersen, Nykøbing F. og bygget af murermester Ottar Nielsen, tømrermester Skytte Koch, glarmester Wallin, blikkenslager A. Andersen & søn og malermester Arndt Jensen.

Strandkirken:

Strandkirken er en selvstændig institution i den danske folkekirke. Det lever og vokser, som det gjorde, da det blev bygget – fra bidrag fra menigheden, en masse velvilje fra stiftets præster, som gerne bruger en fri søndag til at prædike der. Ligeledes påtager medlemmer af udvalget og andre venner af Strandkirken arbejde som korledere og andre gøremål, der er nødvendige for, at alt kan fungere – som en levende kirke.

Alle er velkomne til gudstjenester og andre arrangementer i Strandkirken ved Marielyst,
se venligst under fanebladet Gudstjenester, hvornår disse afholdes.

Besøg:,.0
i dag:. 0
Website:. 244
Facebook